Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.jakubdestro.spk.cz

článek 1 - Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou Merch-SPK s.r.o., IČ 11815736, se sídlem Nerudova 740/32, Šumperk 78701, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 86947 (dále jen "prodávající"), a jejími zákazníky (dále také "kupující")
v oblasti prodeje merchandis produktů, převážně textilu.

Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Merch-SPK s. r. o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 11815736, (neplátce DPH). Firma se zabývá prodejem textilu s potiskem určená pro fanoušky youtubera Jakub Destro.
Kupující: kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu při registraci pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom,
že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

článek 2 - Bezpečnost a ochrana informací

Registrací na stránkách internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz souhlasí registrovaná osoba se shromažďováním a používáním základních informací o jeho osobě a nákupech. Provozovatel internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz , firma Merch-SPK s. r. o., zaručuje všem zákazníkům tohoto internetového obchodu ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů, a zároveň se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení nutných údajů: jméno, telefon a dodací adresa přepravci).

Přeje-li si registrovaná osoba, aby údaje o její osobě byly vymazány nebo nechce-li přijímat informační newsletter, pro jehož odebírání se registrovala, informuje o tom provozovatele internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz na e-mailové adrese jakubdestro@spk.cz

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

 

článek 3 - Ceny

V internetovém obchodě www.jakubdestro.spk.cz jsou ceny vždy aktuální a platné pro objednání v tomto internetovém obchodě. Případné slevy se nesčítají. Slevy na zboží jsou platné pouze do vyprodání skladových zásob nebo do ukončení akce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě zaslání do zahraničí, není součástí ceny clo ani další místní poplatky, které jsou nákladem kupujícího.

článek 4 - Objednávání

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná
o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání.  Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizovaná.

článek 5 - Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupujícímu bylo doručeno smluvním přepravcem.

V souladu s Občanským zákoníkem § 53, odstavec 7, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez sankce ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží v případě, že si zboží objednal prostřednictvím prostředků na dálku (přes internet) a bylo mu doručeno libovolným přepravcem. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné splnit níže uvedené podmínky:

 • Odeslat e-mail na adresu jakubdestro@spk.cz s následujícím textem: "Žádám
  o jednostranné odstoupení od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a žádám
  o vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:.....................
  ".
 • Na základě tohoto e-mailu Vám vystavíme opravný daňový doklad a zašleme jej e-mailem. Opravný daňový doklad vytiskněte, doplňte Váš podpis, datum a místo podpisu, a odešlete spolu s vráceným zbožím nebo oskenovaný na e-mail jakubdestro@spk.cz
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu, záručního listu, případně přiložené baterie atd.), s veškerými identifikačními prvky (etikety, nálepky). Neposílejte zboží na dobírku - takové nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. V případě, že byl přiložen ke zboží také dárkový předmět, musí být navrácen také tento dárkový předmět za dodržení výše uvedených náležitostí.
 • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání, a které nebylo
  v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.
 • Dovolujeme si informovat kupující (ze zahraničí), že v případě odstoupení od smlouvy jim mohou být, účtovány náklady spojené s poštovným a vrácením uhrazené částky (vrácená částka může být ponížena o tyto vzniklé náklady).
 • Žádáte-li odstoupení od smlouvy, dbejte na to, aby obalový materiál zboží nebyl zároveň vnějším obalem zásilky, neboť velmi často dochází k znehodnocení tohoto obalového materiálu a náklady na znovu zabalení by Vám byly vyúčtovány při vracení uhrazené částky.

článek 6 - Informace o produktech

Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodě www.jakubdestro.spk.cz prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

článek 7 - Platební podmínky

 • bezhotovostní platba předem na účet v České republice. Bankovní převod a připsání částky na účet prodávajícího může trvat 1 - 5 dnů. Po připsání celkové částky na účet  prodávajícího, bude skladové zboží odesláno. Skladové zboží bude při vytvoření objednávky rezervováno a neskladové objednáno. Zboží bude rezervováno sedm dní. Nebude-li celková částka do této doby připsána na účet prodávajícího a nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, bude objednávka po této době stornována bez předchozího upozornění.
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího osoba pověřená přepravcem).

 

 Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

článek 8 - Dodací podmínky

Zaslání prostřednictvím smluvního přepravce:

Zboží, které je skladem, bude odesláno kupujícímu v den připsání celkové částky na účet prodávajícího, případně první následující pracovní den. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo SMS, ve kterých najde kupující případný odkaz na sledování zásilky.

Pokud nebude adresát zastižen na udané dodací adrese, domluví se s přepravcem
na individuálním doručení. Zásilka může být na depu přepravce uložena deset dní. Pokud není zásilka doručena či vyzvednuta, vrací se po deseti dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme vždy přepravné.

Reklamace přepravy zboží

Adresát je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze není-li nijak poškozená.
V žádném případě by neměl podepisovat přepravci dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V případě poškození je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol. E-mailem na adresu jakubdestro@spk.cz či poštou prodávajícímu na adresu prodejny, zaslat kopii reklamačního zápisu vystavenou na místě přepravcem, nejlépe
s fotografiemi. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu druhu přepravy - zejména z časových důvodů, změna ceny přepravy je závislá na dohodě prodávajícího s kupujícím.

Na zboží, které není skladem, doporučujeme informovat se na e-mailové adrese jakubdestro@spk.cz nebo na telefonním čísle +420 583221200

Dodání do zahraničí (jiného než Slovenská republika) záleží na konkrétní domluvě s prodávajícím. Zájemce kontaktuje prodávajícího na e-mailovou adresu jakubdestro@spk.cz

 

článek 10 - Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

článek 11 - Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 6. prosince 2019 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny
na stránkách internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz Právní vztahy prodávajícího
s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona
89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Reklamační řád internetového obchodu

www.jakubdestro.spk.cz

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka (dále jen "kupující") při uplatňování reklamace zboží nakupovaného u firmy Merch-SPK s.r.o. (dále jen "prodávající") prostřednictvím internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz V případě,
že potřebujete získat jakékoliv doplňující informace o vyřízení své reklamace, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese jakubdestro@spk.cz nebo na telefonním čísle +420 777 458 280.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

článek 1 - Obecné podmínky reklamace

Povinnosti a práva kupujícího: kupující je povinen ve vlastním zájmu dodané zboží před převzetím důkladně prohlédnout a v případě shledání zjevných vad neprodleně informovat přepravce, který zboží doručil, nebo prodejce, který zboží prodal.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, nejpozději však do 60 dnů od přijetí výrobku do reklamačního řízení, bude mu účtován poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč denně.

Pokud si kupující reklamovaný výrobek nevyzvedne do šesti měsíců ode dne,
kdy mu vyřízení reklamace bylo oznámeno, resp. do šesti měsíců od uplynutí 30 denní lhůty pro vyřízení reklamace, má prodávající právo reklamovaný výrobek prodat. S výtěžkem prodeje bude naloženo dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (poplatek za uskladnění, náklady prodeje).

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, že v případě úmyslného poškození výrobku nebo nesprávné manipulace s výrobkem, to vše s cílem získání majetkového prospěchu v rámci reklamačního řízení, může být toto jeho jednání kvalifikováno jako trestný čin podvodu. Prodávajícímu pak vzniká nárok na náhradu škody, kterou mu kupující svým jednáním způsobil. V případě pozdější reklamace v záruční době může kupující informovat prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu jakubdestro@spk.cz nebo na telefonním čísle
  +420 777 458 280  .

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno, že se jedná o zásilku reklamační slovem "REKLAMACE".  Je potřeba uvést dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Bude-li reklamace řešena vrácením peněz, je nutné pro vyplacení předložit originální nákupní doklad, a proto doporučujeme vytvořit kopii nákupního dokladu, kterou pečlivě uschováte. Balík musí obsahovat seznam zboží. Vyřízené reklamace Vám budou vráceny stejným způsobem, jakým byly do reklamace předány. Neposílejte reklamované zboží na dobírku - takové nebude převzato.

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

Dovolujeme si kupující upozornit, že dodavatelé nevyřizují reklamace bez kompletního příslušenství, a proto i my musíme dodržet jejich podmínky!

článek 2 - Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.  Záruční doba je obecně 24 měsíců, není-li u vybraných značek uvedeno jinak. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

článek 3 - Záruční podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití v českém jazyce. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v kvalitě či kvantitě), je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) zprávu adresovanou prodávajícímu, který vyhotovil prodejní doklad. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruka se vztahuje na:

 • správnou funkci a výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady způsobené cizím zásahem (neodborné zásahy do konstrukce,...), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota)
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním dle §619 Občanského zákoníku,

 

Do záruční opravy dále není možné přijmout zboží:

 • s prošlou záruční dobou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci,
 • poškozené přírodními živly jako je voda, oheň, elektrický výboj a jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy,
 • u kterého došlo k poškození, zaviněnému úbytkem nebo narušením struktury materiálu v důsledku pravidelného častého užívání výrobku

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

článek 4 - Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 6. prosince 2019. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění. Upravené podmínky budou včas zveřejněny na stránkách internetového obchodu www.jakubdestro.spk.cz

 

Při zasílání zboží k reklamaci mějte na paměti, že:

 • servisní technik testuje zboží pouze na závady uvedené zákazníkem, proto se snažte být v popisu vady přesní. Především se pokuste vyvarovat strohému popisu závady, např. "nefunguje, nejde, apod.". Doporučujeme také uvést telefonní číslo pro případné upřesnění závady,
 • nekompletní a nedostatečně zabalené zboží. V případě poškození během přepravy nenese prodejce žádnou odpovědnost a reklamaci takového zboží nepřijme,
 • v případě reklamace zboží je nutno doložit doklad o nákupu (faktura nebo paragon), případně jeho kopii a řádně vyplněný záruční list.

Uvědomujeme si nepříjemnost reklamačního procesu, a proto se snažíme jeho průběh maximálně usnadnit tak, aby vše proběhlo rychle a k maximální možné spokojenosti obou stran.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení